Du är här

Grisslans fiskekapell

Att få den stora förmånen att komma ut till Grisslan en strålande sommardag när det är prästhelg, alltså den söndag i början av juli månad när en präst från moderförsamlingen Själevad kommer för att hålla gudstjänst, är en upplevelse.

Båten lägger till i den trånga passagen mellan två öar. Båda sidor kantas av båthus sammanbyggda med bostadshusen på landsidan och med vinden kommer en doft av nyrökt sik. Sedan mitten av 1960­talet finns inte längre någon bofast fiskarbefolkning utan husen bebos nu sommartid av deras barn och barnbarn.

Kyrkhelgens gudstjänst avslutad, därefter blir det gemensam promenad (på bilden med bygdespelmän i spetsen) upp till Grisslans-gården. Där serveras kyrkkaffe, försäljning av nyrökt sik och tunnbröd, lotteri m.m samt underhållning.

Kapellet byggdes på tidigt 1600-tal. Flöjeln på klockbocken bär årtalet 1724, då kapellet möjligen genomgick ombyggnad efter ryssarnas härjningar i trakten 1721. En bit upp från sjöbodarna ligger det vita kapellet inom sitt vita spjälstaket. Kapellet är byggt av liggande timmer och är utvändigt klätt med lockpanel. Vid en reparation 1898 kläddes innertak och väggar med pärlspont.

Ingången sker genom ett litet vapenhus tillbyggt på västra gaveln. Till höger om ingången är fästad en klockbock för kapellets enda klocka. Yttertakets tidigare spånläggning har ersatts av rött tegel. Innertaket har närmast tredingsform och är på sidorna plant. Den ljusa interiören har vitt tak, ljust gråblå väggar samt lösa brunbeige-målade bänkar utan ryggstöd. Var långvägg har två fönster och östra väggen ett fönster.
Altarbordet är vitmålat med detaljer i guld. I fönstret ovanför altaret står ett i trä snidat krucifix och i det främre av södra sidans fönster ännu ett krucifix i vitt och och guld. Altarringen består av svarvade balustrar, vitmålade med guldränder och knäfall klätt med röd sammet. Predikstolen är fästad vid korväggens södra del. Den fyrsidiga korgens sidor har släta speglar inramade av karvsnittsbårder och i svicklarna rosetter. Bröstningen har dekor av äggstavs- och tandsnittslister . Sidorna åtskiljs av svarvade kolonner. Till sitt ursprung torde predikstolen härstamma från 16oo-talets början. Den kan mycket väl ha tillhört Själevads kyrka innan denna fick ny predikstol 1686.
Koret skiljes från övriga rummet av ett lågt skrank av svarvade balustrar och avslutas vid mittgången av spolformade träkolonner som når upp till taket och samtidigt har en stödjande funktion för takkonstruktionen. Över koret hänger från taket ett stort votivskepp »Neptunus«, förärat av Nils N Wanberg år 1786. Över korfönstret är fästad en rund snidad tavla med i mitten Jehova-tecknet inom strålkrans och därunder initialerna GWB GBM, allt omgivet av en kraftig bladkrans. Ett par kartor över trakten utgör gåvor.

Kapellets inre pryds även av en oljemålning med texten »Gudi Till Ahra är denne Tafla af samtelig/e/Hamnboerna for Grisle Hamns Cappell Anno 1747« jämte initialerna på bidragsgivarna, såväl de äldste som arrendatorer. Motivet skildrar hur Jesus förrådes av Judas i örtagården. En annan målning med ett världsligt motiv är daterad 1765 och med initialerna HGB och GR. Målningen återger en elegant klädd ung dam, som sitter och håller i blommor och bredvid sig på ett bord har en blomsterkorg. Över ingångsdörren hänger ett färglagt tryck, föreställande Kristus som smärtomannen, inom förgylld ram med krona och vapensköld. Från vår tid är den stora textilen i batik med det stora fiskafänget och utförd och skänkt av Runabatik 1972.

På altarbordet ligger en duk med bred spets och frans och ett bokstöd täckt med brun sammet prydd med kors och blommor i hörnen, utförda av silvergalon. För kollekten finns två håvar, en äldre av brun sammet och en blå med ljust band i kors skänkt 1965. Till det lilla dopbordet har skänkts duk och dopservetter av linne med Anundsjösöm.

Kapellet är ovanligt rikt försett med vaser och ljusstakar av silver, det mesta skänkt av tacksamma öbor. För dopbordet finns ett par dopskålar, varav en är av silver. Till altaret hör även en sjuarmad ljusstake av mässing. Kapellet saknar elektricitet och har heller ingen takkrona. En liten orgel inköptes 1963 och står till höger i koret. Kapellets vård sker helt på frivillighetens väg och för dess underhåll kommer den kollekt som samlas in vid prästhelgen väl till pass.

Kapellets reparation

Det vackra prydliga vita kapellet byggdes av Gävle-fiskarna på tidigt 16oo-tal och tillhör de äldsta efter Höga Kusten. Trysunda kapell byggdes 1654, Ulvö kapell 1622, Barsta 1665, Skeppsmalen 1805 och Skag 1680. År 1898 vidtogs en stor reparation med en kommitté bestående av hamnfogden Jonas Söderholm och P.A. Wallin samt P. Wågberg. Själevads kommun bidrog med 300:-, Norrvåge byamän 200:-, Grisslans ungdom 10:- och kollekten vid invigningen av reparationen inbringade 40:- samt bidrag från privatpersoner för att klara av reparationskostnaden av hela 1625:-. Alla uppgifter finns bevarade på Murberget i Härnösand. Fiskarna bidrog med eget arbete, snickare och målare från fastlandet måste lejas in för att utföra en hel del arbeten. Dessa hade en ersättning av 25-30 öre per timme.

1988 sattes det upp en ny klockstapel, kapellet målades och ett nytt staket sattes upp. Det målades vitt (Det gamla var rött).

Kapellets användning

Kapellet används i första hand naturligtvis för sitt ändamål, för gudstjänster under sommaren med en präst från Själevads församling.
Under tidigare år ringdes helgvila in av hamnfogden på lördagen vid 18-tiden. Han läste även helgens bibeltext och höll en kort bönestund. Då var det mer eller mindre ett "måste" att alla hamnbor skulle vara på plats.

När Gävle-fiskarna lämnade fiskeläget på hösten med sina skutor fullastade med fisk, hade de burit upp sina fiskredskap för vinterförvaring i kapellet. Detta var för att skydda dessa mot råttor och sork samt väta och stöld. Kapellet var den klart bästa byggnaden och hade en viss helgd. Detta fortsatte ända in på 1950-talet. Näten placerades på bänkarna.

Sedan 25 år tillbaka har Grisslans Intresseförening ansvaret för kapellets skötsel och vård.

Första vigseln 1971

Vigsel har inte förekommit så ofta i det gamla vackra 1600-tals-kapellet. Den första vigseln ägde rum först år 1971 mellan Anna-Lisa Sjöberg och Åke Nordin Gullänget, med den populära Arnäs-prästen Bengt Risberg som vigselförrättare. Ingen av dessa två hade någon härstamning från fiskeläget, men ungkarlen Åke hade en båt och han hade bestämt sig.
- Skall jag någon gång gifta mig blir det på Grisslan!
Och så blev det. Det var en mycket stor högtidsstund på Grisslan och brudparet uppvaktades av hamnborna med ett tennfat med kapellet ingraverat.

Efter denna vigsel till år 1993 har det varit ytterligare fem vigslar. Ett av dessa brudpar har anknytning till Grisslan, nämligen Gun Eriksson och Kenneth Nordfjell. Guns morfar John Wågström, var fiskare på Grisslan en kortare tid.

Kyrkhelg, Barndop m.m.

I dagsläget är det kyrkhelg en gång under sommaren och i regel första söndagen efter midsommar. Den brukar vara välbesökt och hamnen är fullbelagd med gästande båtar. "Själaprästen" är då på plats oftast tillsammans med sommarkyrkan. Kapellet är då fullsatt, med massor av folk på kapellsbergen som kan höra på gudstjänsten via högtalare.

["En av de få vigslar som ägt rum i Grisslans kapell är avslutad. Brudparet Håkan & Mona Nyström tågar ut med kontraktsprost Bengt Risberg, Arnäs, i spetsen."]

Efteråt samlas man uppe vid Grisslansgården för kyrkkaffe och inköp av nyrökt sik. Lottförsäljning och underhållning arrangeras av Intresseföreningen, som även håller i kaffe och sikförsäljning.
En stor tradition är det alltid vid kyrkhelgerna, nämligen barndop, och antalet pendlar mellan en och fyra telningar. Barndop förekommer även vid andra tillfällen och då har de inblandade sin "egen" präst med sig. Ishockeyproffset Anders Hedberg har döpt ett av sina barn i kapellet. Hans barn uppvaktades då med en tavla föreställande G risslans kapell med minnestext. Detta har sedan blivit en gest från Intresseföreningens sida att uppvakta varje dopbarn.

Före Intresseföreningens regi för kyrkhelgen, var det hamnlaget som såg till att prästen kom ut till fiskeläget. Det gick då på tur mellan fiskarna att ge prästen mat och husrum under helgen. Vid den tiden kom prästen redan på lördag och hämtades med båt uppe vid kyrkbryggan i Själevad. Det var då en "stor" helg för fiskaren och hans familj.
Kollekten vid kyrkhelgerna går till kapellets skötsel och vård. En kapellfond har instiftats och medlen används bl.a. för att uppvakta våra pensionärer över 70 med en julklapp.

Många besökare kommer varje sommar på besök och gör ett besök i kapellet där de beundrar den vackra altartavlan, fönstret med utsikt över havet med kobbar och skär.
Någon vigd jord finns inte till kapellet, varför inte någon har blivit begravd ute på fiskeläget.

Klockringning i arv

Nikarnor Vågström skötte om klockringningen i många år fram till sin bortgång 1947. Då blev det hamnstämma och ingen ville egentligen ta på sig detta uppdrag men Hjalmar Wågberg och Gustav Vågberg hade denna uppgift några år vardera.

John Wågström var med och bildade Intresseföreningen. Han verkade intensivt för kapellets vård och skötsel. John skötte bl. a. om klockringningen vid kyrkhelgerna och det var många gånger under sommaren som han ringde in helgen kl. 18.00 på lördagen.

På bilden är det en TV-inspelning av klockringningen som pågår.
Därefter tog John Wågström, Nikarnors son, över ansvaret och skötte om kapellet inkl. klockringningen vid gudstjänsterna. Många gånger under sommaren ringde han in helgerna kl 18.00 på lördagen.
Johns son, Gunnar Wågström, övertog ansvaret 1985 och genom detta så har klockringningen gått i arv i tre generationer.

(Ur kompendiet om Grisslans fiskeläge)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer